ana rady překlad z anglického textu-sorry za nedokonalosti, překlad z googlu

12. září 2010 v 0:58 | /beautiful-and-nice.blog.cz |  tipy a triky
1. kdykoli budete chtít na flám. Vždy se můžete stáhnout něco z Prothinspo a udržet si ji s sebou

2. Mějte stoh časopisů o hmotnosti stejnou částku, kterou chcete ztratit. Když hubnout odstranit některé časopisy ze zásobníku. Bude thinspirational vidět, že pilot se pomalu začínají zmenšovat. Použití módní časopisy, aby se také mohou inspirovat, jak si odstranit jako prohrajete.

3. . Jez na modré nebo černé desky. Tmavých barev obvykle cítit plnější, rychlejší. Ještě lepší je, jíst na malých tmavých desek.

4. . Když chcete sníst něco, co by neměl, aby seznam všech důvodů, proč by ne, a přečtěte si ji nejméně 20 times

5. Když dostanete chuť, počítat do 100 opravdu pomalu, a to by mohlo projít. Dr.s říci, že počítání změn mysli směr v myšlení

6. . Pokud žijete sami, v balení motivační obrázky nebo čísla na nebezpečné potraviny. Stick svůj cíl váha na stěnu nebo na vaší oblíbené sklenici arašídového másla nebo želé

7. Získejte jednu z těchto tří kroužkových pořadačů a sekce pro každou část těla. Dejte všechna cvičení, které jste dostali tam, podle toho, co část těla tam

8. Vyberte si jedno jídlo za den, podívejte se pod spalování tuků oddělení potravin na této stránce nebo můžete jíst něco jako jablko. Nakrájejte na 4 / 4. Jezte jedné straně k snídani, jednu na oběd, jeden na večeři, a vy jste dostal jednu zbude na svačinu

9. Udělejte si obrázek Polaroid nebo mobilní telefon obrázek sami na sobě nic, ale vaše spodní prádlo. Když chcete flámu, podívej se na to, a uvidíte, že všechny tuky, které musíte zbavit? Nosit v peněžence nebo telefonu, kdykoli budete někam, kde bude jídlo

10. . Pokud žijete sami a náchylný k binges, koupit jen potraviny, které potřebujete na jeden den. Tak pokud budete jíst, tam je už ne

11. Jezte s opačným ruku, kterou normálně dělat. Levák lidé jedí s jejich pravou rukou, a naopak

12. Nosit gumičku kolem zápěstí a zatlačte jej, pokud chcete jíst. Budete vlak se na to nemyslet jíst. Toto funguje také, že se snaží přestat kouřit

13. Strávit trochu času každý den www.prothinspo.com nebo dělat něco úplně a naprosto thinspirational udržet motivaci.

14. Nosí těsné džíny, takže si to uvědomíte, jak velkou váhu, musíte prohrát. Vždy mějte pár, který je malým za to

15. Pour tun něco hrubého na potraviny, jako je sůl nebo pepř, takže nemůžete jíst. (Je-li vaše stravování, využití území bývalých, a říct, že omylem dal příliš mnoho soli nebo pepře na jídlo

16. . Pokud se dostanete opravdu špatné bolesti hlavy, že by mohlo být z dehydratace, takže pít hodně vody. Take multi-vitamíny a sport drink

17. Pijte bylinné čaje. Nemají žádné kalorie. Pokud se vám nelíbí je neslazené, koupit nějaké stevia, její stejně jako cukr, ale žádné kalorie

18. Když se dostanete nutkání k jídlu žvýkat žvýkačku bez cukru. Jen ujistěte se, že budete sledovat, kolik máte. Většina druhů má 5 kalorií kus

19. . snídani a oběd nebo jen snídaně, nikdy jíst večeři, protože když budete jíst večeři si nedávají své tělo dostatek času, spálit kalorie, nebo můžete jíst všechny tři malá jídla, ale povrch poslední kousek jíst nejméně čtyři hodiny předtím, než jdete spát. To, jak se váš metabolismus bude hořet to dříve, než se dostanete do postelewhenever you want to binge. You can always download something from Prothinspo and keep it with you. 2. Keep a stack of magazines weighing the same amount you want to lose. When you lose weight remove some magazines from the stack. It will be thinspirational to see that pile slowly start to get smaller. Use fashion magazines so that they also can inspire you as you remove as you lose. 3. Eat on a blue or black plate. Dark colors usually make you feel fuller, faster. Better yet, eat on small dark plates. 4. When you want to eat something you shouldn't, make a list of all the reasons you shouldn't, and read it at least 20 times.5. When you get a craving, count to 100 really slowly, and it might pass. Dr.s say that counting changes the minds direction in thought. 6. If you live by yourself, put up motivational pictures or numbers on the unsafe foods. Stick your goal weight on the wall or on your favorite jar of peanut butter or jelly. 7. Get one of those three ring binders and make a section for each part of the body. Put all the exercises you've got in there according to what body part there for. 8. Pick one food for the day,look under the fat burning food section on this site or you can eat something like an apple. Cut it into 4 quarters. Eat one part for breakfast, one for lunch, one for dinner, and you've got one left over for a snack. 9. Take a Polaroid picture or a cell phone picture of yourself wearing nothing but your underwear. When you want to binge, look at it, and see all that fat that you need to get rid of? Carry it in your wallet or phone whenever you go somewhere where there will be food. 10. If you live by yourself and prone to binges, buy only the food you need for the day. That way if you eat it, there isn't anymore. 11. Eat with the opposite hand you normally do. Left handed people eat with their right hand, and vice versa. 12. Wear a rubber band around your wrist and snap it when you want to eat. You'll train yourself not to think about eating. This also works for trying to quit smoking. 13. Spend a little time every day www.prothinspo.com or doing something completely and totally thinspirational to keep motivated. 14. Clean something gross the bathroom, or if you have cats like me clean the litter box when you want to eat. 15. Wear tight jeans so you remember how much weight you have to lose. Always keep a pair that is to small for this! 16. Pour tons of something gross on your food like salt or pepper so you can't eat it. (if your eating out, use the former, and say you accidentally put too much salt or pepper on your food. 17. If you get really bad headaches it could possibly be from dehydration so drink lots of water. Take multi-vitamins and sport drinks.18. Eat in front of the mirror. Hell, eat in front of the mirror naked and see how much you want to eat then. 19. Drink herbal teas. They have no calories. If you don't like them unsweetened, buy some stevia, its like sugar, but no calories they sell it on my links. 20. When you get the urge to eat chew sugar free gum. Just make sure you keep track of how much you have. Most kinds have 5 calories a piece. 21. Freeze your foods. I freeze fruits and yogurts and flavored ice cubes. Frozen yogurts take forever to eat so you feel occupied longer. 22. When you go to a restaurant order something that's not too unhealthy. Put half of to the other side of the plate and say your going to eat it tomorrow for lunch. Then eat half of what's on your plate and "forget" to ask them to bag it for take out for you. Or cut your plate in half and push the other half around the plate to fill it. 23. Eat breakfast and lunch or just breakfast, never eat dinner cause if you eat dinner you don't give your body enough time to burn off the calories or you can eat all three small meals but finish the last bit of eating at least four hours before you go to sleep. This way your metabolism will burn it up before you get into bed. 24. Go shopping and try on clothes that you wish you could fit you and that should keep you focused and on track of your goals. 25. Pinch all your fat if you want to eat and see how disgusting it is and then you'll think that if you eat you'll just add more to it and you don't want that. 26. If you can go to your kitchen and take all the bad foods that you know you will binge on please just go and throw them away. 27. Make sure you get enough calcium. Take your vitamin.28. If you sit a lot every hour get up and go crazy start doing knee lifts with your arms up or some jumping jacks and toe touches or jumping stupidly or anything like that it will boost your metabolism for a little. 29. Stay away from food and the kitchen (unless your parents are around, then pretend like you just finished getting a snack) 30. Have you ever noticed that most people who you see eating are fat? Well remember this if you eat like them you'll be as fat as them. 31. Try to plan how much your going to eat and what there's a 30% more chance you wont over eat then.32. Look at super models do they look like they eat? They eat very small meals many times a day but small meals girl!! 33. A calorie is a calorie so it doesn't matter what kind you eat just eat under 1000 and you'll lose weight. 3666 calories equal a lb! 34. Make a meal plan with all the days and put the limit of calories you'll allow yourself to after you eat write down what you ate. Keep a food diary35. To keep a binge from coming go outside and go for a walk, do 20 push ups and then 20 jumping jacks after you won't feel like eating anymore. Better yet, do them in front of the mirror. If you see what moves up and down you wont feel like eating as much. 36. To boost your metabolism and keep you feeling full drink several green tea's each day.37. Every dieter should eat greens or take a supplement for them... eat your veggies. 38. Two tablespoons of vinegar before the meal helps speed up your digestive system and also keeps you from feeling any reflux. 39. Caffeine is great ~ it decreases appetite you can use other types of caffeine products like guarana.40. Peppermints or peppermint teas are a great appetite suppressant. 41. Diet soda is not the best thing to drink while calorie restricting you should drink plenty of water and other non caloric healthy stuff. 42. Don't stop moving' ~ Try to keep moving as much as possible every calorie burned counts. 43. Don't eat fast/ chew very slowly to let your body know you ate. If you have to chew each piece for several seconds. 44. Eat seaweed or kelp pills ~ they say it boosts the metabolism. 45. Don't slouch, try to sit up straight ~ you burn more calories and tighten your tummy that way. 46. Dress accordingly when you are thin you should be carrying something with you to keep from shaking. Family and friends get worried if your cold and they are not. 47. Lack of sleep stimulates your appetite. It is proven that most people who sleep at least 6 hours a day lose more weight and are less hungry. 48. Spicy foods boost the metabolism.49. Eat negative cal foods. Fat Burning Foods50. Eat lots of celery ~celery is filled with water and because it is chewy it burns more calories than most non caloric foods. 51. Drink at least 8 glasses of water per day. Our bodies and world is mostly made up of water... You need it to survive!! 52. Munch on ice cubes to get rid of the cravings of chewing. 53. Take it slow when eating it takes 20 minutes for the stomach to realize it is full.54. Eat lots of fiber ~ expands in your stomach to create a full feeling. 55. Don't eat in front of the television or on your bed or on the computer ~ concentrate on the food while you eat ~ you get more satisfied. 56. Eat vegetarian as much as possible. They make all fake meats and cheeses now. 57. Do 50 sit ups every morning ~ it will raise your metabolism and makes your stomach and chest look better not to mention your arms. 58. Cabbage makes you lose weight but can be smelly!!59. Strawberries, cherries and blueberries are low in calories and boost the metabolism. Not to mention you can pop them in the mouth like snacks. 60. Drink one glass of water every hour. This will keep you full and you wont get dehydrated or headaches. 61. Eat negative calorie foods at least 2 times a day.62. Weigh yourself before and AFTER every time you eat. 63. Exercise 2 times the amount of calories you eat. 64. Eat 6 small meals a day spaced about 3 hours apart. 65. Let yourself eat some of the foods you normally would not allow yourself. Don't binge just balance.. You can do it. Take control 66. Eat standing up, move around while you eat.67. Watch other people eat. Sometimes people eating looks so gross. 68. Find pictures of overweight people or family members and put them in various places around your house. 69. Drink water before eating .70. Try on your skinny cloths... See how close you are to your goals.71. Clean your closet and draws.... Organize yourself. It will burn calories and you feel better. Not to mention you can find your stuff!I 72. Keep a food diary in your pocketbook or purse to have an idea of when and why your eating. 73. Weigh yourself with a weight in your hand and then take that weight off and weigh yourself again... Think about how to lose that weight mentally 74.Drink hot or cold fluids throughout the day to speed up your metabolism. Extreme temperatures trick the body.. 75.Put on some music you like and dance around... It burns calories and its fun. 76. Brush your teeth and tongue. This trick will keep you from eating. Trust me it does work. 77.Limit Alcohol consumption. This is empty calories. 78.Always leave a bite left on your plate. This teaches restraint. 79. The 3B's BAKE,BROIL,BOIL ALL YOUR FOODS!80.Try Magnetic rings on your fingers. This is supposed to help you lose weight in certain areas of your body by wearing the rings on different fingers. 81. Learn how to stand on your head. This sounds stupid,but it is true that by standing on your head you increase the circulation in your body. 82.JUMP! Buy a jump rope or a trampoline. Take a rebound class. Jumping is still one of the best ways to boost your cardiovascular system and stimulate Weight loss. 83. Never eat in secret. This is the worst habit to get into. 84.Cook for other people. This is a great way to have a relationship with food and not eating it. 85.Concentrate on the first three bites of your food. These are usually the best. 86.Do the 4 D's Don't relapse, Distract yourself,Decide your Goals and Distance yourself from Food.87.Get a Tan. Okay, I know the sun is bad for you and so is the tanning beds. But, you can do everything in moderation. Plus there are spray tans today that don't make you look orange. 88.AVOID FRIED FOODS.89. When eating a meal try to only eat one of every food group. One protein, One starch and One veggie. This will help the body digest easier. That means no cheeseburgers this has two proteins meat and cheese. 90. Get a job working in a gym/health club. This is what I did. I got certified and got a part time job teaching at my local gym. I was spending so much time there working out that I got a job to get paid for all the time I was working out. You stay in shape and you make a little money. 91.Get free diet samples. Pay for shipping and handling if you have to. Most free samples come for one portion. The samples that you pay for shipping and handling usually have enough samples inside for a week or two. So remember when looking for something.... If it is completely free/ it is not enough to do anything. 92.Balance. Walk with a book on your head. This helps with posture and balance and tightens the tummy.93.Moisturise. Always keep your skin moisturised. There is no reason for your skin to look saggy. Start now and those saggy skin folds will tighten up. 94. Massage. Massaging your body and face will help increase circulation. You can do this yourself with a BALINESE OIL.95.Find a Buddy. Weight loss always comes easier with a buddy. 96.Buy a food piggy bank. Every time you want to spend money on food that you should not eat... Put that money in your piggy and buy something beneficial for your lifestyle. 97. Put your fork down. Try putting your fork or utensils down between bites when eating. ... Chew more. 98. Write down the good and the bad points. Separate the page with a line and list them one by one. On each side. Good reasons to stay on your diet and Bad reasons to go off your diet. 99.Arrange your house so you wont eat... Put things away in high places you can't reach. If you have to get a chair to cheat you might think twice. 100. Take a long bath or hot shower. This helps to distract the mind and increases blood circulation.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
PRO NÁVŠTĚVNÍKA,
pokud jakkoliv popuzuji čtenáře, či nesouhlasí s mým obsahem, může klidně opustit stránku. Tyto
stránky nenavádějí k anorexii či poruše příjmu.
Každý má svůj vlastní rozum, a byť jsou zde návody a rady na anorexii, neznamená to, že tento
styl podporuji. Ano je to smutné, je to nemoc, je to posedlost.
Jsou to jen berličky jak začít s hubnutím. Já sama jsem posedlá po hubenosti a založila jsem tento blog, abych utříbila informace z internetu.
Kdo má s tímto problém ať odejde, kdo ne, ať zůstane!! Pohoršovat se nad obsahem stránek nemá ani smysl, v dnešní době je internet natolik zahlcený návody na anorexii i v cizojazyčném jazyce, že byt to není správné a může to podporovat anorexii, je to jako jedna kapka v moři.
ostatní zde vítám.....